Informatii pacient

 

1. PREGATIREA PACIENTULUI

Este foarte important ca pacientului să i se explice procedura la care va fi supus şi să se obţină întreaga lui colaborare. Un rezultat corect depinde şi de concursul dat de pacient.

Medicul trebuie să înştiinţeze pacientul cu câteva zile înainte despre investigaţiile pe care urmează să le facă şi de condiţiile necesare pentru recoltarea acestora.

Trebuie avut în vedere faptul că există o serie de variabile intrinseci, aşa cum sunt sexul, vârsta, rasa sau sarcina, ce pot influenţa rezultatele determinărilor de laborator. Din acest motiv, pentru unii analiţi, interpretarea rezultatelor se face în funcţie de intervalele biologice de referinţă aferente vârstei sau sexului.

Există şi factori extrinseci ce pot duce la modificări ale rezultatelor la unele teste de laborator. În acest caz, se pot enumera alimentaţia, fumatul, postul, exerciţiul fizic sau altitudinea. În general, pentru a se evita interpretarea eronată a datelor de laborator, recoltarea probelor biologice se va face după 12 ore de post şi activitate fizică redusă.

Medicamentele, unele procedee sau proceduri diagnostice sau terapeutice la care este supus pacientul îşi pot exercita efectele şi asupra testelor de laborator. Recoltarea probelor biologice se va face, de preferinţă, înaintea procedurilor diagnostice sau terapeutice.

Sunt şi analize care se pot recolta direct de către pacient cu respectarea procedurilor cerute de laborator:

INSTRUCŢIUNI DE RECOLTARE A URINII PENTRU EXAMENUL SUMAR DE URINĂ

  •   se realizează toaleta locală cu apă şi săpun;
  •   se scoate dopul recipientului primit de la laborator;
  •   în recipientul primit se recoltează o cantitate din prima urină de dimineaţă;
  •   se reataşează dopul recipientului şi se aduce la laborator cât mai repede posibil;
  •   nu se recoltează urina pentru examenul sumar în timpul fluxului menstrual.

INSTRUCŢIUNI DE RECOLTARE A URINII PENTRU UROCULTURĂ

  •   se realizează toaleta mâinilor şi a regiunii genitale cu apă şi săpun;
  •   se desigilează recipientului primit de la laborator şi se scoate dopul, având grijă să nu se atingă dopul şi gura recipientului de piele, haine, chiuvetă etc (ATENŢIE: recipientul este steril şi trebuie păstrat în acest mod!!!);
  •   primul jet din prima urină de dimineaţă se aruncă în toaletă, iar jetul mijlociu se recoltează în recipientul steril primit;
  •   se reataşează capacul la recipient;
  •   se transportă la laborator în aceeaşi zi, cât mai repede posibil.

2. CONTRACT  CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

Analizele de laborator se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratorului nostru.
Investigaţiile de laborator ce pot fi solicitate la recomandarea medicilor de familie şi specialişti:

 

NR.CRT. ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

1 Hemoleucograma completa *1)
2 Examen citologic al frotiului sanguin *3)
3 VSH *1)
4 Timp Quick, activitate de protrombina *1)
5 INR (International Normalised Ratio) *1)
6 Fibrinogenemie *1)
7 APTT
8 Determinarea grup sanguin ABO (la gravida *1))
9 Determinarea grup sanguin Rh (la gravida *1))
11 Uree serica *1)
12 Acid uric seric *1)
13 Creatinina serica *1)
14 Calciu ionic seric *1)
15 Calciu seric total *1)
16 Magneziemie *1)
17 Sideremie *1)
18 Glicemie *1)
19 Colesterol seric total *1)
20 Trigliceride serice *1)
21 HDL colesterol *1)
22 LDL *1)
23 Proteine totale serice *1)
24 TGO *1)
25 TGP *1)
26 Fosfataza alcalina *1)
27 Gama GT
28 Bilirubina totala*1)
29 Bilirubina directa*1)
30 Electroforeza proteinelor serice *1)
31 Confirmare TPHA *1) *4)
32 Examen complet de urina (sumar+sediment) *1)
33 Dozare glucoza urinara *1)
Dozare proteine urinare *1)
34 Hemoglobina glicozilata
35 IASLO *1)
36 VDRL *1)
37 RPR *1)
38 Factor rheumatoid
39 Proteina C reactiva *1)
40 IgA seric
41 IgE seric
42 IgM seric
43 IgG seric
44 Complement seric C3
45 Complement seric C4
46 Depistare Helicobacter Pylori
47 Testare HIV (la gravide *1))
48 TSH
49 FT4
50 Ag HBs (screening)*2)
51 Anti-HAV IgM*2)
52 Anti-HCV*2)
53 FSH
54 LH
55 Cortizol
56 Progesteron
57 Prolactina
58 PSA
59 FREE PSA
60 Exudat faringian Cultura *1)
61 Antibiograma *5)
62 Analize de urina Urocultura *1)
63 Antibiograma *5)
64 Examen copropazitologic (3 probe) *1)
65 Coprocultura *1)
66 Antibiograma *5)
67 ex. din secretii vaginale Examen microscopic nativ
68 Cultura
69 Antibiograma *5)
71 Ex. din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi Examen microscopic /frotiu
72 Cultura
73 Antibiograma *5)
74 Ex. Lichid punctie Examen microscopic /frotiu
75 Cultura
76 Antibiograma *5)

Observatii:

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.

Chestionar satisfactie
Sugestiile, aprecierile sau criticile dvs. sunt foarte pretioase pentru noi. In acest sens va rugam sa completati acest formular, iar observatiile vor fi tratate cu maxima seriozitate.